JWChat - Pomoc

Obsah

  1. Úvod
  2. Podporované prehliadače
  3. Váš zoznam kontaktov
    1. Indikátor online stavu
    2. Pridať používateľa do vášho zoznamu
  4. Úprava (vaše nastavenia)

Úvod

jwc screenshot JWChat je webový instant messenger (IM) podobne ako AIM, MSN Messenger, Yahoo! Messenger alebo ICQ. Čo znamená, že môžete upravovať svoje kontakty, alebo priamo si dopisovať s inými používateľmi. Narozdiel od iných IM, môžete použiť svoj web prehliadač na komunikácia, bez nutnosti inštalácie prídavných softvérov. Zoznam podporovaných prehliadačov nájdete nižšie. Váš zoznam kontaktov je uložený na serveri. To znamená, že máte prístup k svojim kontaktom z každého počítača, pokiaľ ste online.

Podporované prehliadače

Podporované prehliadače a platformy:

Windows XP/2000/ME/98/95:

Mac OS X:

Linux:

Váš zoznam kontaktov

the context menu Zoznam kontaktov obsahuje záznam pre každého používateľa, ktorého ste pridal(a). Pravým kliknutím na daný záznam sa vám zobrazí kontextové menu, tak ako je to na ukážke vľavo: Kliknutím ľavým tlačidlom sa zobrazí dialóg s používateľom.

Indikátor online stavu

- Používateľ je online
- Používateľ je diskusie chtivý
- Používateľ je preč
- Používateľ nie je k dispozícii
- Používateľ si nepraje byť rušený
- Používateľ je offline
- Používateľ je neviditeľný
- Používateľ vás neautentifikoval

Zmente svoje online nastavenie vybratím stavu z výberového okna na spodku vášho zoznamu kontaktov. Pre niektoré zo stavuv je možné nastaviť si vlastnú správu o stave, ktorá bude zobrazovaná ostatným používateľom. Ak si zvolíte "neviditeľný(á)" budete sa ostatným používateľom javiť ako offline.

Pridať používateľa do vášho zoznamu

Pridať používateľa kliknutím na Tlačidlo pre pridanie používateľa. Vložte používateľovu prezývku do formulára a kliknite na "Odoslať". Prípadne môžete pridať aj vysvetľujúcu správu, ktorá sa používateľovi zobrazí. Požiadavka o zapísanie bude odoslaná tomuto používateľovi. Ak on alebo ona akceptujú požiadavku, budete môct vidieť jej/jeho online stav.

Po odoslaní požiadavky na zapísanie je používateľ pridaný do vášho kontakt listu a prípadne môžete nastaviť preňho prezývku a priradiť jeho/ju do jednej alebo viacerých skupín kontaktov.

Môžete vytvoriť novú skupinu používateľov zadaním mena do "Skupina" v "dostupných skupinách" ">". Pre odstránenie používateľa zo skupiny kliknite na "<". Skupina je zmazaná z vášho zoznamu kontaktov a žiadny používateľ v tejto skupine nezostal.

Úprava (vaše nastavenia)

Otvorí sa dialóg s nastaveniami po kliknutí na Tlačidlo nastavní. Tu je krátke vysvetlenie možností, ktoré môžete vybrať:
© 2003 Stefan Strigler
Last modified: Mon Dec 5 18:46:40 CET 2005